| by Zdzisław Jankiewicz | 4 komentarze

Nauczyciel

Nauczyciel             Poniższą opowieść poświęcam Stanisławowi Skorupińskiemu, przed wojną nauczycielowi wiejskiej, czteroklasowej szkoły powszechnej w mojej rodzinnej wsi Grodzeń. Dokładnie rzecz biorąc, poświęcona jest ostatniemu nauczycielowi tej szkoły przed wybuchem II wojny światowej. Winny mu to jestem nie dlatego, że prywatnie był moim teściem. Osobiście niestety nigdy go nie poznałem. Pamiętam jedynie sylwetkę wysokiego mężczyzny w […]

Read More
| by Zdzisław Jankiewicz | No comments

Jan Wasilewski – Pamiętnik

Jan Wasilewski Jan Wasilewski urodził się 4 kwietnia 1925 r. w Grodzeniu. Ojciec Andrzej, matka Stanisława z Wysockich. Pamiętnik pisał w wieku 82 lat, będąc już na rolniczej emeryturze. Materiał tu zawarty stanowi część jego zapisków. Inne wykorzystywałem w różnych miejscach moich wspomnień, zawsze jednak zaznaczając, że pochodzą z notatek mego brata Janka.                                                                                                    Zdzisław Jankiewicz […]

Read More
| by Zdzisław Jankiewicz | 25 komentarzy

Grodzeń

Położenie, zarys historii Wieś, w której urodziłem się, spędziłem czas okupacji, a później często wracałem najpierw do rodziców (właściwie matki), a następnie brata Janka, nazywała się GRODZEŃ. Grodzeń położony jest w północno zachodniej części Mazowsza, chociaż nieraz kojarzony był z Kujawami lub Pomorzem. Historycznie to Ziemia Dobrzyńska. W Napoleońskich czasach znalazła się w granicach Królestwa […]

Read More