Proszę mi wierzyć, nie zamierzam się wymądrzać. Nie chcę i nie mam ochoty prowadzić w tym miejscu wykładów z budowy i działania laserów. Był czas, gdy wykłady  dotyczące tych zagadnień prowadziłem dla studentów Wojskowej Akademii Technicznej i jak niektórzy z nich po latach twierdzili, nie były one najgorsze. Sam słuchałem pięknych prelekcji naprawdę świetnych wykładowców, że wspomnę tu takie postaci jak profesorowie Tadeusz Trajdos,  Witold Pogorzelski, Janusz Groszkowski, Zdzisław Pawłowski później Bohdan Karczewskie i wielu inni, by nie doceniać tej formy szkolenia studentów. Ale to już było.

Z drugiej strony, jeżeli udało mi się w życiu z techniki cokolwiek zrozumieć,  przemyśleć i mam nadzieję coś sensownego powiedzieć i przekazać innym, to właśnie na temat specyficznych własności wzmacniaczy kwantowych (maserów i laserów), a szczególnie ich rozlicznych, powszechnych, globalnych, wręcz o cywilizacyjnym znaczeniu zastosowaniach.

Zależy mi na tym, by tak rozumiana wiedza o laserach i innych urządzeniach optoelektronicznych była rozpowszechniana i rozumiana.  Nie koniecznie chodzi mi o docieranie do specjalistów z tej dziadziny. Ci w większości są zaangażowani w realizację bardzo szczegółowych tematów, znacznie głębiej sięgających w zagadnienia fizyki, technologii, inżynierii materiałowej i jeszcze innych dziedzin niezbędnych do ich rozwiązywania. Tak ogólna tematyka, o której mówiłem wcześniej, choć może nie do końca uświadamiana, jest im znana. Dla nich wiedza dotycząca tego rodzaju zagadnień mogą być traktowane jako ciekawostki, na które, tak prawdę mówiąc, szkoda czasu. Zostawmy w takim razie w spokoju specjalistów fotoników, jak często się ich nazywa. 

Z drugiej strony technika coraz głębiej wnika, ingeruje w nasze życie codzienne. Teraz już nie wstyd (tak bywało), by celebryta humanista przyznawał się, że wie cokolwiek o działaniu otaczających go i  powszechnie użytkowanych urządzeniach technicznych. Komputery i lasery należą do tych modnych i powszechnie występujących w mediach nazw urządzeń, że mogą wywoływać chęć poznania na czym polega istota ich działania i sposoby ich wykorzystania w różnych zastosowaniach. Wierzę, że przede wszystkim młodzież interesuje się najnowszą techniką i to do niej kieruję ten dział. Liczę na zapytania i na dyskusje. Wtedy ten dział  nie będzie martwy i spełni pokładane w nim nadzieje.

W tej części mojej STRONY INTERNETOWEJ zamierzam umieścić dwie grupy informacji technicznych, którym proponuję nadać następujące nazwy:

  1. MEANDRY TECHNIKI LASEROWEJ
  2. CYWILIZACYJNE ZASTOSOWANIA LASERÓW

Uzasadnienie nazw tych działów i ich zawartość podam w każdym z nich.