| by Zdzisław Jankiewicz | No comments

Era Laserów Gazowych – niestety już miniona

Read More
| by Zdzisław Jankiewicz | No comments

Dlaczego Lasery

Read More
| by Zdzisław Jankiewicz | No comments

Dlaczego nie Masery

Read More
| by Zdzisław Jankiewicz | No comments

Wzmacniacz kwantowy – to bardzo proste

Read More
| by Zdzisław Jankiewicz | No comments

Wzmacniacz kwantowy darem przyrody dla elektroniki

Wprowadzając nazwę tej części prelekcji „Meandry techniki laserowej” chcę zasugerować, że kierunki rozwoju wzmacniaczy , a właściwie generatorów kwantowych nie były z góry znane i możliwe do przewidzenia. Kolejno uruchamiane lasery (to o nie głównie chodzi)  miały różne parametry i konkurowały z sobą możliwościami zastosowań.  Głównie różniły się one materiałem wykorzystywanym jako ośrodek odpowiedzialny za akcję laserową (tak nazywane jest często […]

Read More