| by Zdzisław Jankiewicz | No comments

Dr hab. inż. Andrzej Maląg – Grafika interferencyjna

Dr hab. inż. Andrzej Maląg Wybitny specjalista z zakresu konstrukcji laserów półprzewodnikowych. Kierownik Zakładu w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych, realizator zadań dotyczących budowy diod laserowych (DL) w dwóch kolejnych Projektach Zamawianych, których jako pracownik ITME byłem kierownikiem.  Jednocześnie Pan doktor Andrzej Maląg jest artystą. Wykorzystuje zjawiska dyfrakcji i interferencji światła spójnego do generacji obrazów. Na […]

Read More
| by Zdzisław Jankiewicz | 3 komentarze

Stanisław Rutkowski – Wspomnienia z początków pracy w Wojskowej Akademii Technicznej

Stanisław Waldemar Rutkowski urodził się w 1929 roku w Rakowie (województwo wileńskie). Po ukończeniu szkoły powszechnej opanował zawód ślusarski. Tam przeżył okres okupacji (dwa lata radzieckiej, dwa lata niemieckiej i ponownie dwa lata radzieckiej).  W wieku 15 lat został zatrudniony w wielobranżowej spółdzielni jako ślusarz. W końcu 1945 roku repatriował się wraz z rodzicami do […]

Read More
| by Zdzisław Jankiewicz | 2 komentarze

Wiesław Szypuła – Moje wspomnienia z pracy w Zespole III Laserów Dużej Mocy i Energii

Wiesław Szypuła urodził się 26.03.1941 r. w Wieliczce. Po ukończeniu szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego rozpoczął studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po dwóch latach przerwał studia, a następnie przeniósł się do Wojskowej Akademii Technicznej na wydział Fizyki Technicznej. W roku 1970 ukończył studia broniąc pracy dyplomowej pt. “Analiza powierzchni skutecznej i współczynnika odbicia fal […]

Read More
| by Zdzisław Jankiewicz | No comments

Krzysztof Chrzanowski – Prof. Jankiewicz z perspektywy naukowca nieco młodszej generacji

Ja w zasadzie nie powinienem zabierać głosu na blogu profesora Jankiewicza, poświęconym polskiej technice laserowej, ponieważ nie jestem specjalistą w zakresie techniki laserowej. Z tym że główną odpowiedzialność za moje braki wiedzy w zakresie laserów ponosi sam profesor Jankiewicz. On to bowiem w 1984 roku zadecydował, że jako jego student indywidualny mam się specjalizować w […]

Read More
| by Zdzisław Jankiewicz | No comments

Ryszard Wodnicki – Opracowania w zakresie modulatorów elektrooptycznych z komórkami Kerra i Pockelsa

Ppłk dr inż. Ryszard Wodnicki Ryszard Wodnicki urodził się 5.01.1946 r. w Przemyślu. Liceum Ogólnokształcące ukończył w 1963 r. w Bolesławcu Śląskim. W 1964 r. rozpoczął studia w WAT na Wydziale Elektroradiotechnicznym. Od początku 1965 r. kontynuował studia na wydziale Chemii i Fizyki Technicznej (specjalność Fizyka Techniczna). Studia ukończył w 1970 r. ze specjalizacją Elektronika Kwantowa […]

Read More
| by Zdzisław Jankiewicz | 3 komentarze

Kazimierz Maksjan – Wspomnienia o początkach prac nad laserami He Ne w Katedrze Systemów Rakietowych w WAT.

Płk dr inż. Kazimierz Maksjan Kazimierz Maksjan urodził się 07. 10. 1929 r. w Białowieży. Szkołę średnią ukończył w 1948 roku w Kętrzynie i w tym roku wstąpił do Szkoły Oficerskiej Łączności Radiowej w Zegrzu. Po jej ukończeniu w 1951 r. został zatrudniony w tej Szkole na stanowisku dowódcy plutonu. W 1954 r. został przeniesiony na stanowisko […]

Read More