| by Zdzisław Jankiewicz | No comments

Dr hab. inż. Andrzej Maląg – Grafika interferencyjna

Dr hab. inż. Andrzej Maląg

Wybitny specjalista z zakresu konstrukcji laserów półprzewodnikowych. Kierownik Zakładu w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych, realizator zadań dotyczących budowy diod laserowych (DL) w dwóch kolejnych Projektach Zamawianych, których jako pracownik ITME byłem kierownikiem. 

Jednocześnie Pan doktor Andrzej Maląg jest artystą. Wykorzystuje zjawiska dyfrakcji i interferencji światła spójnego do generacji obrazów. Na ich podstawie metodą obróbki komputerowej tworzy skomplikowane grafiki. Dla pełniejszego wyjaśnienia metody, oddaję głos autorowi:

Grafika interferencyjna

Pomysł nazwany tu grafiką interferencyjną polega na wykorzystaniu falowej natury światła do kompozycji plastycznych. Koherentna wiązka światła przechodząca przez obiekt (otwór lub maskę o zaprojektowanym na płaszczyźnie kształcie) ugina się na krawędziach obiektu (dyfrakcja), a ugięte fragmenty wiązki interferują tworząc obrazy interferencyjne na odległym ekranie, np. na powierzchni matrycy CCD. Zarejestrowane obrazy interferencyjne są podstawą kompozycji graficznych z zastosowaniem programów do obróbki plików bitmapowych”                                                                                            A. Maląg

Poniżej przedstawiam Państwu zestaw grafik udostępnionych mi przez autora celem umieszczenia na blogu. Nie wiem jak Państwu – mnie się podobają.

                                                                                                            Z. Jankiewicz